Harmonisatie peuterspeelzalen


Wat houdt harmonisatie in?
Voor de ouder van een peuter is er sinds 1 januari 2018 een belangrijke wet van kracht geworden: de wet “Harmonisatie peuterspeelzalen en kinderdagopvang.” Er is nu geen verschil meer tussen opvang van peuters bij een peuterspeelzaal of bij een kinderdagverblijf. Dat geldt zowel op het gebied van personeel als op het gebied van financiering.

Voorheen kon u als ouder met een peuter die naar de peuterspeelzaal gaat geen kinderopvangtoeslag ontvangen voor het gebruik van een peuterspeelzaal. Na de harmonisatie vallen de peuterspeelzalen onder de Wet Kinderopvang en Kwaliteitseisen Peuterspeelzalen en kan dit wel.

Als uw peuter naar de peuterspeelzaal gaat, krijgt u een deel van de opvangkosten vergoed:
A. Als u en uw partner beiden (of u als alleenstaande ouder) werken/studeren/inburgeren, heeft u recht op kinderopvangtoeslag van de overheid
B. Als u of uw partner (of u als alleenstaande ouder) niet beiden werken/studeren/inburgeren betaalt de gemeente Zandvoort een deel van de opvangkosten
Wat er verandert voor u als ouder: het jaarbedrag van de opvang gaan wij in 12 maanden in rekening brengen i.p.v. 11 maanden!
De maandelijkse kosten worden hierdoor lager, maar komen wel iedere maand terug, dus ook in de zomermaanden als ’t Stekkie dicht is.

Wanneer heeft u recht op Kinderopvangtoeslag?
U kunt kinderopvangtoeslag krijgen als u én uw eventuele toeslagpartner (of u als alleenstaande ouder) aan bepaalde voorwaarden voldoen.
Deze vindt u op
www.toeslagen.nl. De belangrijkste zijn:
  • U werkt, studeert of volgt een traject om werk te vinden. Of u volgt verplicht een inburgeringscursus bij een gecertificeerde instelling
  • U heeft met het kindercentrum of gastouderbureau een contract afgesloten
  • U heeft de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning
  • U krijgt kinderbijslag of een pleegouderbijdrage, of u onderhoudt het kind in belangrijke mate
  • Het kindercentrum moet geregistreerd zijn in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP)

Hoe vraagt u Kinderopvangtoeslag aan?
Ouders die recht hebben op Kinderopvangtoeslag dienen dit zelf aan te vragen bij de Belastingdienst. U vindt hier de handleiding hier.
U kunt op site van toeslagen ook een proefberekening maken van wat u in uw situatie aan kinderopvangtoeslag ontvangt, klik
hier.
Vraag Kinderopvangtoeslag op tijd aan, de doorlooptijd bij de Belastingdienst is ongeveer zes weken. U kunt tot drie maanden na de start van de opvang met terugwerkende kracht Kinderopvangtoeslag aanvragen.

Wanneer heeft u als ouder geen recht op Kinderopvangtoeslag en betaalt u een ouderbijdrage?
Als u of uw partner (of u als alleenstaande ouder) niet beiden werken/studeren/inburgeren betaalt de
gemeente Zandvoort een deel van de opvangkosten.
Voor u blijft het huidige systeem van betaling van toepassing: u betaalt een ouderbijdrage waarin de subsidie van de gemeente al is verrekend.
U dient voor 1 december een inkomensverklaring bij ‘t Stekkie in te leveren, zodat u in december de juiste factuur ontvangt.

Waar kunt u een inkomensverklaring opvragen?
Een inkomensverklaring is een document dat door de Belastingdienst wordt verstrekt en dat gegevens bevat met betrekking tot het inkomen in een bepaald belastingjaar. Dit hebben wij nodig om bij de juiste ouderbijdrage te kunnen incasseren.
De inkomensverklaring kunt u aanvragen op de website van de Belastingdienst. Voor meer informatie van de Belastingdienst over de inkomensverklaring, klik
hier.

ZandvoortPas
Voor ouders met een ZandvoortPas verandert er
niets! Er worden 2 dagdelen volledig vergoed door de gemeente. Heeft uw kind een VVE indicatie, dan worden zelfs 3 dagdelen vergoed. Wanneer u houder bent van een ZandvoortPas dient u ieder jaar opnieuw aan te tonen dat u in het bezit bent van een ZandvoortPas. Lever alstublieft zodra u uw (nieuwe) pas heeft ontvangen deze pas in bij ‘t Stekkie. Nadat deze is gescand, ontvangt u deze weer terug.

Heeft u vragen, dan kunt ze mailen naar
pszstekkie@hotmail.com of naar ons administratiekantoor Op Stoom.

Hoera schoolreisje!!!

Eindelijk was het zover. Donderdag 30 juni gingen de peuters naar boerderij ‘Zorgvrij’ in Spaarnwoude. Een heus schoolreisje!
’s Ochtends kwamen de kinderen in de klas en werd hen nog eens verteld waar ze deze dag naar toe zouden gaan. Dit werd met luid gejuich ontvangen.
Nadat de hulpouders nog uitleg en instructies meekregen, gingen we op stap.
De gang stond vol met autostoeltjes die we mochten lenen en waar we dankbaar gebruik van maakten.
Nadat alle stoeltjes nauwgezet in de auto’s en de Rode Kruis bus waren gemonteerd, gingen we op weg. Maar niet voordat de Rode Kruis bus nog even luid toeterde naar alle achterblijvende wuivende ouders, grootouders en juf Vera met groep acht die een ereboog voor ons hadden gemaakt. Het leek wel of we een week op vakantie gingen!

Na ruim een half uur kwamen we in Spaarnwoude aan met onze 22 hummels, begeleiders en juffies.
Al snel na aankomst gingen de kinderen en begeleiders in groepjes gezellig op stap op de boerderij. Er was een spelindeling waarbij de kinderen per groepje om beurten gingen kijken naar de dieren op de boerderij, gingen knutselen of op de zolder gingen toveren met hun toverstafjes.
Dat toveren bestond uit het aanraken van sterretjes waarna zij konden luisteren naar een verhaaltje over de boerderijdieren. Het knutselen van een lief klein lammetje in de grote hal vonden de kinderen ook reuze leuk.
Buiten konden de kinderen kijken naar de varkens die lekker met hun snuit in de modder wroetten en knorden dat het een lieve lust was. Ook de bokjes, de kippen en de konijntjes konden worden bekeken en niet te vergeten de kalfjes in de stal.
Wat een lieve diertjes allemaal. Na al die bezigheden en indrukken was het tijd voor de speeltuin. Gelukkig was het op een spatje regen na best goed weer. Na het ravotten in de speeltuin werd het tijd voor de inwendige mens. De grote hal was omgetoverd tot een pannenkoekenrestaurant en hier kregen de kinderen een pannenkoek, limonade en als verrassing ook nog een ijsje. Wat was dat smikkelen!
Wat een feest was het voor de peuters die er allemaal zichtbaar van genoten, maar aan alles komt een eind en dus gingen we na een hele leuke dag weer huiswaarts. Nadat alle kinderen weer veilig en wel in de auto’s en de bus zaten, vielen de meeste oogjes al snel dicht en droomden de kleintjes van hun eerste schoolreis avontuur.

Graag wil ik alle hulpouders, iedereen waarvan we een kinderstoeltje mochten lenen, de Rode Kruisbus en de stichting Kieteman die deze dag sponsorden en een deel van de begeleiding voor hun rekening namen, mede namens de peuters, heel hartelijk bedanken voor deze onvergetelijke dag! Bedankt allemaal!!!!!

Download
hier de foto's.

Juf Marjolein.

Voorleesdagen

Op woensdag 27 januari was er feest in de bibliotheek naar aanleiding van de Nationale Voorleesdagen. Wethouder Gerard Kuijper las de peuters voor uit het Prentenboek van het jaar 2016, ‘We hebben er een geitje bij’. Een erg leuk prentenboek. Na afloop werden de kleintjes verwend met lekkere broodjes, krentenbollen en fruit. Ook zongen we met z’n allen het liedje dat hoorde bij het prentenboek.
In de week volgend op deze leuke ochtend, hebben we ouders/grootouders uitgenodigd om in de klas te komen voorlezen. Met hun eigen gekozen boek kwamen zij met veel enthousiasme voorlezen. Het waren spannende en leuke verhalen en de kinderen waren reuze trots op hun oma of mama. Ze glommen van oor tot oor. Het was een groot succes.
Dank jullie wel mama van Stef, Caatje en Andreas, oma Sietse van Ronja en juf Esther!
Volgend jaar weer?

20160201_11200620160202_11120620160204_110731
20160205_11053520160210_112434IMG-20160127-WA0000

Sinterklaasfeest

Op 3 december vierden wij het sinterklaasfeest op de peuterspeelzaal. Nadat alle kinderen binnen waren hebben we gezellig sinterklaas liedjes gezongen, de poppenkast gekeken en naar een sinterklaas verhaaltje geluisterd. Opeens hoorden we gerommel op het dak, dus begonnen we hard te zingen: ''Sinterklaasje kom maar binnen met je knecht''. Er kwamen twee pieten binnen. De pepernoten vlogen ons om oren. Daarna gingen we met z’n allen spelen, pepernoten snoepen, dansen op sinterklaas muziek en nog een filmpje van sinterklaas kijken. Wat een gezellig feest! De pieten hadden natuurlijk ook nog cadeautjes meegenomen. Die maakten de kinderen dan ook met veel plezier open. Wat waren ze blij. En voor dat we het wisten kwamen de ouders de kinderen al weer ophalen en moesten de kinderen afscheid nemen van de pieten. Dag pieten, fijn dat jullie bij de peuters op bezoek konden komen, tot volgend jaar!
Juf Elise

Kerstmis

De dagen voor de kerstvakantie vierden wij kerst met de peuters. Alle kinderen zagen er prachtig uit. Extra mooie jurken, rokjes, broeken, overhemden en zelfs een paar stropdassen waren aangetrokken voor deze speciale ochtend. Ook kregen ze allemaal een mooie kerstmuts op. De kinderen mochten eerst gezellig spelen totdat alle kinderen binnen waren. Daarna gingen we in een kring rond de kerstboom zitten waarbij we luisterden naar een kerstverhaaltje en leuke kerstliedjes zongen. Na samen dansen en van de glijbaan glijden mochten de kinderen hun eigen bekertje vullen met limonade bij de limonadefontein. Toen gingen we zitten aan de prachtig versierde kersttafel. Alle kinderen hadden allemaal lekkere dingetjes meegenomen, zoals mini pizza's, worstenbroodjes, gevulde dadels, poffertjes, mandarijntjes, gehaktballetjes, kaasstengels, krentenbolletjes en zo kan ik wel even doorgaan. Hmm.. wat was dat lekker! Nadat iedereen zijn of haar buikje had vol gegeten, gingen de kinderen spelen en daarna begon het kerst filmpje. De ochtend vloog voorbij want na het filmpje hebben we nog maar één kerstliedje gezongen en toen was het al weer tijd om naar huis te gaan. Het was een gezellige en leuke ochtend. Jammer dat kerstmis al weer voorbij is.
Juf Elise


Schoolfoto's 2015

Schoolfoto_1Schoolfoto_2

Jubileumfeest!

LOGO-40JR-PSZ-2015
Afgelopen vrijdag 4 september was het dan zo ver. Samen met juf Marjolein vierden we het 40 jarig bestaan van de peuterspeelzaal. Het was een onvergetelijk feest dat bestond uit twee delen. Het ochtendprogramma werd feestelijk ingeleid met de entree van juf Marjolein, waarbij alle peuters, in prachtig gesponsord 40 jaar T-shirt, en leerlingen van OBS de Duinroos haar stonden op te wachten en uit volle borst een ingestudeerd lied zongen. Hierna ging zij de klas in en hier was een gezellig programma voor de peuters georganiseerd. Er waren verschillende spelletjes die de peuters in kleine groepjes konden doen en natuurlijk was er ook een speciaal voor de gelegenheid bedacht poppenkast verhaal van juf Elise en hulp Ali. Bij de spelletjes was het eendjes vissen in de watertafel veruit favoriet. Sommige van de peuters werden dan ook heel fanatiek. Ook iets lekkers eten en drinken ontbrak uiteraard niet. Na een zonder meer geslaagde ochtend ging iedereen dan ook tevreden naar huis.

Voor de middag was ter gelegenheid van het 40 jarig bestaan, in het geheim, een High Tea georganiseerd. Verschillende moeders en oud-moeders hadden heerlijke hapjes gemaakt. Er was een prachtige tafel met overheerlijke hartige en zoete hapjes, en natuurlijk ook thee. Er waren een aantal genodigden en ook de ouders mochten juf Marjolein persoonlijk komen feliciteren met deze bijzondere prestatie. Met een toast met non-alcoholische ‘champagne’ werd de middag ingeleid door directeur Marga Bol van OBS de Duinroos. Onder de genodigden bevond zich o.a. burgemeester Niek Meijer, die naast een persoonlijke speech een waardecheque van de gemeente Zandvoort meebracht en overhandigde aan juf Marjolein. Ook werd zij zeer verrast met een van A4-tjes samengesteld boek van ouders en oud-leerlingen. Ludiek was het spel, dat was georganiseerd door collega’s van OBS de Duinroos. Met foto’s op satéprikkers mocht iedereen antwoord geven op vragen die door Juf Cornelie en meester Lucas werden gesteld. Had je een vraag fout beantwoord, dan was je af. De winnaar kreeg een heuse, van papier en karton geplakte, medaille mee naar huis. Er waren veel mensen die langs kwamen, maar dit was nog slechts het topje van de ijsberg, want in 40 jaar zijn er veel ouders en kinderen die de weg naar de peuterspeelzaal hebben gevonden. Voor juf Marjolein was het in ieder geval een onvergetelijke dag en ze wil hierbij iedereen heel hartelijk bedanken die hieraan heeft bijgedragen en in het bijzonder haar vaste hulp Esther Meijering die bergen voorbereidend werk heeft verzet. Namens haar dan ook ‘iedereen bedankt!’.

P.S.
Als er nog oud-leerlingen of ouders zijn die nog niet in de gelegenheid zijn geweest om een A4-tje, met persoonlijke herinneringen of gelukwensen in te leveren, dan kan dit alsnog op school of per post aan psz ’t Stekkie, Jac. P. Thijsseweg 24, 2041 BM Zandvoort. Juf Marjolein zal het geweldig vinden!

P1080530P1080627P1080637
IMG_3474P1080757IMG_3540

De Zandvoortse Courant was ook aanwezig en heeft een mooi stukje aan het 40jarig jubileum van Marjolein en de Peuterspeelzaal gewijd. Klik op deze
link en kijk snel op pagina 9.

Schoolreisje


Eindelijk was het zover, het schoolreisje! De kinderen keken er al naar uit. ’s Morgens om half 9 verzamelden we in de speelzaal. Na even in de kring zitten en een plasronde vertrokken we om 9 uur naar de kinderboerderij. Wat een lieve kleine geitjes sprongen daar in het rond. De kinderen vonden
het super leuk. Ook een gans en paard aaien was natuurlijk spannend. Nadat we alle diertjes geaaid en uitgezwaaid hadden liepen we verder naar de speeltuin. De kinderen hebben daar heerlijk gespeeld. Toen kwamen Dikkie Dik en de tovenaar (poppenkastpoppen) tevoorschijn. Zij gingen met de kinderen een schatkist toveren. De schatkist was gevuld met lekkere dingen die we gezellig samen op een kleed opgegeten en gedronken hebben.
Even later kwam ijscoman Hans langs met water ijsjes. Hmmm.. de kinderen smulden ervan. Nog even lekker spelen en daar kwamen de ouders al.
De kinderen kregen allemaal nog cadeautjes mee naar huis en toen was het schoolreisje toch echt afgelopen. Het was een erg leuke en gezellige ochtend.

DSC05525DSC05543
DSC05438DSC05571

Verkeerswandeling


Voor het thema verkeer zijn we met de peuters op stap geweest. De jongste peuters konden alles goed zien vanuit de bolderkarren en de oudste mochten zelf wandelen. We keken naar verkeersborden, zebrapaden en bij de rotonde zwaaiden we naar alle voertuigen die voorbij kwamen zoals auto's, fietsers, vrachtwagens, scooters, een bus en ook een viskar. En ze zwaaiden bijna allemaal terug! Daarna zijn we even gestopt bij de benzinepomp om te kijken en liepen we zingend door naar de spoorwegovergang, waar we gezellig op een bankje hebben gegeten en gedronken en naar de voorbijgaande treinen gekeken. Nadat het eten en drinken op was zijn we langs de brandweerkazerne gelopen en hebben we naar al die mooie, grote, blinkend rode brandweerwagens gekeken. Toen was het tijd om terug naar de speelzaal te gaan want daar stonden alle ouders al op ons te wachten. Het was een gezellig en leerzame wandeling en de peuters hadden het dan ook erg naar hun zin. Maar het allerleukst van de wandeling vonden ze het bordje 'verboden hier honden te laten poepen'.

DSC05400DSC05404
DSC05409DSC05395