Dagindeling


08:20 - 08:45 kinderen brengen/inloop | vrij spelen
08:50 kleine kring
09:15 creatieve activiteit | klein groepje (tutorkinderen) | vrij spelen
10:15 opruimen | toiletbezoek
10:30 de kring | zingen/muziek enz. | tussendoortje
11:00 jassen aan
11:10 buitenspelen/speellokaal
11:50 kinderen ophalen