Inschrijving.


Iedere peuter vanaf twee jaar kan een tot vijf ochtenden de peuterspeelzaal bezoeken. U kunt uw kind vanaf éénjarige leeftijd bij ons inschrijven.
Er is tijdens de ochtend geen tijd om ouders te woord te staan, omdat de leidsters de volledige aandacht en zorg aan de peuters schenken.
Het prettigst is het wanneer u belt voor een afspraak na schooltijd, zodat er voldoende tijd is om al uw eventuele vragen te beantwoorden.
Het inschrijfformulier en algemene informatie over o.a. de kosten, zijn verkrijgbaar bij de leidster, maar het inschrijfformulier kunt u ook
hier downloaden. Behoudens een maand zomervakantie, dient er gedurende alle andere vakanties en in geval van verzuim door ziekte, gewoon te worden doorbetaald. Dit is noodzakelijk om de gemaakte kosten (huur speelruimte, aanschaf speelmaterialen, feesten) en het salaris van de leidsters te kunnen betalen.