Tarieven


Bij inschrijving op de peuterspeelzaal dient u een bedrag van € 10,00 administratiekosten te betalen.

Sinds 1 januari 2019 worden tarieven bepaald aan de hand van uw inkomen op basis van een uurtarief van € 8,02.
De kosten voor peuterspeelzaal worden berekend over 40 schoolweken en worden verdeeld over 12 maanden. U betaalt dus 12 maanden hetzelfde bedrag. In de schoolvakanties is de peuterspeelzaal gesloten, de betaling loopt echter gewoon door.

Iedere maand ontvangt u een factuur van ons administratiebureau Op Stoom, die u binnen 14 dagen dient te voldoen op:
IBAN nummer NL35INGB0001203742
t.n.v. Mw. Noltee-Hoefnagel
onder vermelding van het factuurnummer en de naam van uw kind.

Wat u in 2019 voor de peuterspeelzaal betaalt is afhankelijk van uw persoonlijke situatie.

Werkende/ studerende ouders
Werkende/studerende ouders hebben sinds 1 januari 2018 recht op kinderopvangtoeslag voor de peuterspeelzaal. U betaalt zelf de kosten van de peuterspeelzaal en ontvangt kinderopvangtoeslag van de belastingdienst. Om kinderopvangtoeslag aan te kunnen vragen heeft u ons LRKP-nummer nodig.

Werkende/studerende ouders en een VVE-indicatie.
U heeft recht op kinderopvangtoeslag en u bent in het bezit van een VVE-indicatie. U betaalt de kosten van de peuterspeelzaal voor 2 of meer dagdelen en ontvangt kinderopvangtoeslag van de belastingdienst. Om kinderopvangtoeslag aan te kunnen vragen heeft u ons LRKP-nummer nodig. Het derde dagdeel is voor u gratis. De peuterspeelzaal brengt dit rechtstreeks in rekening bij de gemeente.

Eenverdiener/ niet werkende ouders.
U betaalt een inkomensafhankelijke ouderbijdrage voor 2 dagdelen, de rest van de ouderbijdrage voor 2 dagdelen wordt gesubsidieerd door de gemeente. De peuterspeelzaal brengt dit rechtstreeks in rekening bij de gemeente.

Eenverdiener/ niet werkende ouders en een VVE-indicatie.
U betaalt een inkomensafhankelijke ouderbijdrage voor 2 dagdelen, de rest van de ouderbijdrage voor 2 dagdelen wordt gesubsidieerd door de gemeente. U heeft een VVE-indicatie, daarom is het derde dagdeel voor u gratis. De peuterspeelzaal brengt dit samen met de rest ouderbijdrage (rest 2 dagdelen), rechtstreeks in rekening bij de gemeente.

Hoe vraagt u Kinderopvangtoeslag aan?
Ouders die recht hebben op Kinderopvangtoeslag dienen dit zelf aan te vragen bij de Belastingdienst. U vindt hier de handleiding hier.
U kunt op site van toeslagen ook een proefberekening maken van wat u in uw situatie aan kinderopvangtoeslag ontvangt, klik
hier.
Vraag Kinderopvangtoeslag op tijd aan, de doorlooptijd bij de Belastingdienst is ongeveer zes weken. U kunt tot drie maanden na de start van de opvang met terugwerkende kracht Kinderopvangtoeslag aanvragen. Zie verder
www.toeslagen.nl.

Wilt u precies weten wat u gaat betalen? Bel dan ons administratiebureau Op Stoom.

Gratis peuterspeelzaal met de ZandvoortPas


Voor Zandvoorters met een laag inkomen bestaat de mogelijkheid om bij de gemeente Zandvoort een ZandvoortPas aan te vragen. Hiermee wordt de peuterspeelzaal maximaal 2 dagdelen gratis en voor kinderen met een VVE indicatie maximaal 3 dagdelen. Kinderen van statushouders, die een inburgeringscursus doen, kunnen 4 dagdelen gratis naar de peuterspeelzaal. Wilt u weten of u in aanmerking komt voor deze pas kijk dan hier

Voorwaarden bij aanmelding voor gratis peuterspeelzaal met de ZandvoortPas zijn:
- In bezit zijn van een geldige ZandvoortPas op naam.
(Hiervan zal een kopie bewaard worden in onze administratie voor de gemeente).
- Een geldig legitimatiebewijs.

Wij hanteren de Algemene Voorwaarden voor Kinderopvang.